Ρόδου, Θέση Μεσαία Γέφυρα 19600 Μάνδρα, Τ.Κ. 2232, Ελλάδα

Ποιότητα & Περιβάλλον

Η εταιρεία Παρθενίου Α.Β.Ε.Ε έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασίας τις Μηχανολικές Κατασκευές & Κατεργασίες, εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Βασικό μας στόχο αποτελει η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας περιλαμβάνει την  συνεργασια  με αδειοδοτημένες εταιρείες σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλητων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

pdf
pdf
espa_banner
ΦΙΛΤΡΑ